Tin buồn / Bồ câu lìa đàn: Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Bồ câu An-Tô n Lê Văn Tiến / K.12 Sỹ quan T rừ bị Thủ Đức..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến hữu, .

Đặc biệt đến Quý NT và CH của Đại Gia Đình Bồ Câu / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tin Buồn / Bồ câu lìa đàn..

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Bồ câu An-Tôn Lê Văn Tiến / K.12 Sỹ quan Trừ bị Thủ Đức..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường,
cùng thuận tiện thăm hỏi, phân ưu và tiễn đưa Bồ câu An-Tôn Lê Văn Tiến đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Trân trọng..

** Liên lạc:

– Con trai trưởng: Lê Văn Sơn (John)

** 480-326-5548

** e-mail: Ijohnvanle@gmail.com

BMH ///

Washington, D.C