Đại Dương, Tội ác chống nhân loại của Biden, Feb 25, 2023