Ông Navarro giải thích về phong trào ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’

(Tác giả : Adam Michael Molon / Biên dịch : Thanh Nhã – BM)

BM: Ông Navarro giải thích về phong trào ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’ (baomai.blogspot.com)

QMooOQVgkdDlr5WyuAnKOAY5BKXHg43TRAmYGSLm52HOMzqty0PDgZPpWAjBnXFPey7L7RrXEfC-1KgkaQeLnDaz7KjkS0i4agAVL0j-6dMzHXHpsK8Do7SNp26Hxh0ilYoKH44ra98=s0-d-e1-ft

qzean_pnVO_eW40YfrkWJEP-wTCEWJjpuQj8Ar0yYRG_ggp9agviOqPaAw05F8z1XEGdSvS8rHM1R2QfIr1AAM49xkW-TCfQQYHvnbQPfdxG-nMLH364qdLR28TMnDaBs0boUW7xHmg=s0-d-e1-ft

Ông Navarro đã tuyên bố rằng sức mạnh của ông Trump khi đối mặt
với sự hung hãn của Trung cộng là “một trong những lý do chính
khiến ông Trump cần trở lại Tòa Bạch Ốc.”

https://freedom-vaca.org/