Chương Trình Phát Thanh Đầu Tiên của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng HTĐ / Chương Trình Phát Thanh ” Bản Tin Cộng Đồng “, của Nhà Việt Nam – Maryland..

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, QUý NT và CH…

1.- Chương Trình Phát Thanh Đầu Tiên của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vùng HTĐ.
Nữ Xướng Ngôn Viên là Cô Nguyễn Trần Thủy Tiên, ái nữ của Cố Niên trưởng Nguyễn Văn Thuận,
Khóa 16 / Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

2.- Chương Trình Phát Thanh ” Bản Tin Cộng Đồng “, vào mỗi tối Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần,
của Nhà Việt Nam – Maryland..

Xin kính mời Quý Vị theo dõi và ủng hộ..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C

Thưa chú Nhẫn,

Dưới đây là chương trình đầu tiên của năm 2023:

Chương Trình Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu – Tháng Giêng 2023

https://www.youtube.com/watch?v=JE5q6ja45mY&ab_channel=ThanhThieuNienDaHieu-DC

youtube.png

Chương Trình Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu – Tháng Giêng 2023

Trân trọng,

Đỗ Anh Tú