VOA Tiếng Việt

Xin gửi đến ACE thân quý bài viết của VOA, phỏng vấn tuấn về chuyến đi Ukraina của Biden. Như thường lệ, phóng viên VOA phỏng vấn hai suy nghĩ trái ngược: Cộng hoà v.s Dân chủ.

https://www.voatiengviet.com/a/ho-tro-ukraine-den-cung-lieu-nguoi-dan-my-co-met-moi-/6980251.html

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn