Email GS Y Khoa Pham Hiếu Liêm Oxford Univerity/ Advance in Nutrition

Translate message

Turn off for: Vietnamese

Thưa các anh chị

Anh GS Y Khoa Phạm Hiếu Liêm có chia sẻ cho biết tờ báo Express của Anh, mà BS Trần Văn Tích và Tống Viết Minh gửi lại với bài viết dịch sang tiếng Việt là 1 tờ báo lá cải., không có gia trị Y Học gì hết

Tôi nghĩ anh em chúng ta không nên phổ biến các tin tức từ “lá Cải” , dù là Pháp hay Anh, Hoa Kỳ, hay Đức , nếu mình không kiểm chứng và có báo Y Khoa đứng đắn back up mình.

Tôi có đọc bài viết của Oxford University/Advance in Nutrition bà BS Liêm gửi lại.

Tôi có đọc và rất thích vì Oxford University còn khen Turmeric rất nhiều, nhiều hơn tôi chờ đợi.

Tôi có 1 người đồng nghiệp đàn anh thân tình là anh BS Ngô Văn Dũng này đã qua đời rồi.

Anh BS Dũng cùng lớp với các anh BS Nguyễn Tấn Hồng ( Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh) anh BS Nguyễn Đức Quảng, và là em của anh Ngô Văn Cường, chủ nhà hàng Croix du Sud , sau đổi tên là nhà Hàng Tự Do tại góc đường Catinat khi xưa.

Anh BS Dũng bị Cancer ruột , có nhiều Metastases chay khắp nơi. Kaiser chịu bó tay cho về nhà như Hospice.

Anh Dũng được chị Nguyễn Đức Quảng khuyên nên uống Bột Nghệ xem sao, vì Kaiser bó tay rồi.

Anh Dũng dủng Bột Nghệ uống rất nhiều và kéo dài đời sống được 1 năm, nhật là thấy trong người” khỏe hơn”, có appetit hơn.

Tôi có tới thăm anh Dũng trong giai đoạn đó, anh hớn hở, vui vẻ.

Tôi nói với anh Dũng: anh Hoàng Cơ Lân cũng uống bột nghệ mổi ngày đó anh Dũng ơi, mà anh Lân không có cancer gì cả.

Anh Dũng nói: “Lân là người cẩn thận, không bừa bãi như tao. Lân uống được thì tao phải uống”

Tôi có trích 1 đoạn trong bài viết của Oxford University/Advances in Nutrition/ phía dưới đây để các anh chị đọc

Các anh chị thế click vào link để đọc cả bài.

GS Liêm: cám ơn Liêm rất nhiều.

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

Curcumin, from the spice turmeric, exhibits anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, antiviral, and neurotrophic activity and therefore holds promise as a therapeutic agent to prevent and treat several disorders.

However, it is proposed in this review that curcumin’s potential as a therapeutic agent may not solely rely on its bioavailability, but rather its medicinal benefits may also arise from its positive influence on gastrointestinal health and function.

In this review, in vitro, animal, and human studies investigating the effects of curcumin on intestinal microbiota, intestinal permeability, gut inflammation and oxidative stress, anaphylactic response, and bacterial, parasitic, and fungal infections are summarized.

It is argued that positive changes in these areas can have wide-ranging influences on both intestinal and extraintestinal diseases, and therefore presents as a possible mechanism behind curcumin’s therapeutic efficacy….

Problem of Curcumin and Its Bioavailability: Could Its Gastrointestinal Influence Contribute to Its Overall Health-Enhancing Effects? | Advances in Nutrition | Oxford Academic (oup.com)

From: lsamurai
Sent: Wednesday, March 1, 2023 6:27 AM
To:
Subject: Re: Uống bổ sung viên nghệ suốt 4 tháng, người đàn ông bị vỡ tung túi mật

Thưa anh Vũ,

Báo lá cải ngụy trang là Y học. Case report kiểu anecdote. Sự thật là nghệ không hấp thụ nhiều qua đường tiêu hóa và khi vào máu bioavailability rất kém. Vì vậy mà mấy trự ăn cà ri quanh năm đâu có vàng khè.

Problem of Curcumin and Its Bioavailability: Could Its Gastrointestinal Influence Contribute to Its Overall Health-Enhancing Effects? | Advances in Nutrition | Oxford Academic (oup.com)

Kính,

PHL