“No B.S News” Thứ năm 2/3/23

Thân gửi ACE chương trình ngày Thứ năm 2/3/23

https://www.youtube.com/watch?v=KrUf1Y7Es_4

Chúc an lành và sức khoẻ.

tuấn