Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy – TG: Điệp Mỹ Linh | NAMDUONGTV

Kính mời quý cô chú bác anh chị nghe đọc tập 5 của quyển sách Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Ra Khơi 1975 của chị Điệp Mỹ Linh.
Cảm ơn chị Điệp Mỹ Linh, một hiền thê của Kình Ngư VNCH đã bỏ ra 14 năm để hoàn thành một quyển sách có giá trị lịch sử cho thế hệ trẻ.
Cảm ơn Nam Dương TV đã thực hiện nhiều video clips về VNCH.

Kính chúc cuối tuần an vui và hạnh phúc.

Tình thân,

(71) Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy của Điệp Mỹ Linh | NAMDUONGTV – YouTube

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122