PHV -> Good morning Viet Nam: Thứ bảy, ngày 04 tháng 3 năm 2023

Trân Trọng Kính Chào Quý ACE .

Kính Chúc ACE dồi dào sức sống tiếp tục đấu tranh một thời gian ngắn nữa thôi .

Nam Giang-Mỹ Loan