Phóng Sự Cộng Đồng “Ký Giả Kiều Mỹ Duyên Phỏng Vấn Tác Giả Hồi Ký Những Người Tù Cuối Cùng”

Mời xem Phóng Sự Cộng Đồng "Ký Giả Kiều Mỹ Duyên Phỏng Vấn Tác Giả Hồi Ký Những Người Tù Cuối Cùng" mới thâu hình tại VCALTV:
*Ký Giả Kiều Mỹ Duyên và Tác Giả Phạm Gia Đại
-Về những người tù bị giam giữ lâu nhất, trong đó có những vị tướng như Phạm Duy Tất, Mạch Văn Trường, Phạm Ngọc Sang, v.v…, và bốn vị tướng trong số 20 người tù cuối cùng là Lê Minh Đảo, Đỗ Kế Giai, Trần Bá Di và Lê Văn Thân.
Phần 1: https://youtu.be/XzrvAKQz98U
Phần 2: https://youtu.be/wVzYfvqLC3s

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/