TMG –> Ăn Cay/Ớt/ Sống Lâu

Thưa các anh chị

Có 1 công trình Y Khoa khảo cứu được Hội Đoàn Y Sĩ Tim Mạch/American Heart Association / và Cleveland Clinic công bố kết quả.

Công trình này xét lại hồ sơ Y Khoa của hơn 570,000 người thuộc nhiều quốc gia tại Mỹ Châu, Âu Châu, Trung Đông và Á Châu trong nhiều năm liên tiếp.

Công trình này phân tách trong số 570,000 người này chết vào tuổi nào và khi còn sống họ có ăn cay/ớt/ hay không?

Và họ chết vì bệnh Tim/ hay Ung Thư/cancer hay không?

Ớt có 1 chất tên là capsaicin có tác dụng chống lại Bệnh Tim và mạch máu, chống lại Ung Thư, chống lại Viêm dưới mọi hình thức. ..

Người ta thấy tử vong giảm xuống 25%,

Các tử vong về bệnh Tim, Mạch ( trong đó có stroke) giảm xuống 26%

Các tử vong về Ung Thư dám xuống 23%.

Tôi đọc công trình khảo cứu này, tôi buồn cười vì ngày xưa, đọc các truyện của Lê Văn Trương viết về đi buôn lậu sang Lào qua đường Rừng, Lê Văn Trương có nhắc là các người đi qua mạn ngược hay mang theo ớt để ăn vì chống lại các bệnh nhiễm trùng trong rừng , kề cả bệnh sốt rét nữa.

Tôi có trích ra 1 đoạn của công trình y khoa này phía dưới, các anh chị có thể đọc bài này nếu vào link đính kèm phía dưới

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

Eating this vegetable regularly significantly lowers risk of death from heart disease, cancer – Study Finds

DALLAS — If you like it “hot, hot, hot” then you’ll love this research. Previous studies have shown that spicy food can have a positive impact on your health. Now, a study released by the American Heart Association and Cleveland Clinic offers a “hot” new take on the topic. Researchers say eating chili peppers doesn’t just add a delicious kick to your dinner, it can also help you live longer by reducing the risk of heart disease and cancer.

The international appeal of chili peppers

Researchers looked at over 4,700 studies from five major health databases to gather their data. Their final report included four large studies on the health of individuals who either did or didn’t eat chili peppers. The data examined more than 570,000 people from the United States, Italy, China, and Iran.

The study finds consuming chili peppers cuts the risk of dying from cardiovascular disease by 26 percent. The odds of dying from cancer decreased by 23 percent compared to people who don’t include peppers in their diet.

https://freedom-vaca.org/