Special Report “Biểu Tình Jan 6, 2021 Hàng Ngàn Dân Mỹ Bị Bắt và Ngược Đãi”-MĐAN “Business Quiz- Bài Tập”- THS “Sống Vui Sống Khỏe”

Mời xem ba chương trình mới thâu tại VCALTV:
1) Special Report: "Biểu Tình Jan 6, 2021 Hàng Ngàn Dân Mỹ Bị Bắt và Ngược Đãi"
-Hàng ngàn người dân Mỹ đang bị bắt giam giữ ngược đãi vô nhân đạo trong trại giam tại Washington DC được gọi là "Washington Gulag". Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Greene và DB Cộng Hòa James Comer đang tổ chức chuyến vào thăm nhà tù Washington Gulag này.
-Hiểm họa ma túy cực độc Fentanyl.
-Nước Mỹ nguy cơ trước Thế Chiến III, và China xâm lấn Đài Loan.
Bình Luận: Phạm Gia Đại
Special Report p1: https://youtu.be/zwPbWuIACh8
Special Report p2: https://youtu.be/ZGRgLO6lQ4s

2) Mạn Đàm anh Ngữ kỳ 213: "Business Quiz- Bài Tập"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://youtu.be/XzfFRUVrAeA

3) Thiên Hạ Sự kỳ 212: "Sống Vui Sống Khỏe"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
Ths: https://youtu.be/1ElChYY7mn4

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/