Gần 1000 tấm hình được phân loại – Saigon 30 tháng 4/1975………

Xin chân thành cảm tạ nhóm (tinhthandantoc) với những bức ảnh lịch sử quý giá.

tuấn

Gần 1000 tấm hình được phân loại – Saigon 30 tháng 4/1975………

Saigon 30 tháng 4, 1975

Gần 1000 tấm hình được phân loại ra từng Folder cho thấy Người Dân bị kẹt giữa 2 lằn đạn, trách nhiệm đầy tủi nhục đối với Lịch Sử cho những Tướng Lãnh và Chính trị gia khi nhìn được lại những hình ảnh qua sự sụp đổ đầy oan khiên, vô lý của 1 chế độ hoàn toàn chính đại, hoàn toàn oai hùng…

Ngậm ngùi. Chua xót… Nhưng vẫn hy vọng một Chính Nghĩa Dân Tộc sau 47 năm.

SAIGON – 30-4-1975

_ Album 1 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157621997665628

Album 2 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157629544690996

Album 3 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157655074124850

Album 4 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157652105357792

Album 5 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157649545009638

Album 6 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157650629421230

Fall of SAIGON – Vietnamese Boat People

Explore this photo album by manhhai on Flickr!