Tiếng nói Bảo Thủ Mỹ gốc Việt

Tiếng nói Bảo Thủ Mỹ gốc Việt

Thay mặt VACA, Chúng tôi xin cảm ơn Nhà văn Phong Thu giúp điều khiển chương trình VACA Voice. Bắt đầu 2023 VACA cố gắng đem tiếng nói VACA đến thường xuyên cho các thành viên và thân hữu. Chúng tôi dùm Rumble để truyền tải. Chúng tôi khuyến khích các thành viên mở free account với Rumble để có thể có lời bàn cho các chương trình hoặc có câu hỏi. Các thành viên cũng có thể thể nhấn vào link để nghe không cần mở account.

Phần 1:

https://rumble.com/v2d09qw-bai-10phongthuvai-tro-vaca-trong-phong-trao-bao-v-t-do-hin-phap-my.html

Phần 2:
https://rumble.com/v2d0i48-bai-9-2phongthunhn-inh-cua-b.s-pham-hu-lim-v-vn-nan-ky-thi-chung-tc.html