MacUSA Show 3 # Tác Giả Tác Phẩm -Điệp Mỹ Linh

Kính thưa quý bác cô chú anh chị,

Minh Ánh kính mời quý vị thưởng thức những bài nhạc đặc biệt và cuộc phỏng vấn về chị Điệp Mỹ Linh, một người đàn bà tài năng xinh đẹp, đảm đang và điều thú vị nữa chị là học trò của trường Võ Tánh mà ba của Minh Ánh là vị hiệu trưởng Việt Nam đầu tiên.

Chị Thanh Điệp cũng là người trong ban âm nhạc học đường mà chị lớn của Minh Ánh là thành viên và từng đi trình diễn chung với chị.

Quả đất tròn và luôn kết nối những người có chung tâm niệm và lý tưởng với nhau.
Một thiện duyên rất hy hữu.

Kính chúc chị DML cùng quý vị thân tâm an lạc

https://youtu.be/-IHli_SP-Ng

Minh Ánh