Những chặng đường lịch sử của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam

Xin gửi bài viết của ông Thái Hóa Lộc về những chặng đường lịch sử đầy thử thách và khó khăn từ khi thành lập ngày 19-2-1989 của Tổng Hội CTNCTVN. Xin cám ơn ông Thái Hóa Lộc.

PGĐ

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM
-Xin thành tâm cầu nguyện linh hồn ông Robert Funseth

-Xin cầu nguyện linh hồn ông John McCain

Hai ân nhân đặc biệt của tập thể Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam và Gia đình.

Xin cầu linh hồn quý ân nhân soi sáng cho tôi ghi lại một cách trung thực lịch sử Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, một tập thể đáng thương được hai ân nhân cứu vớt cá nhân họ và cũng như gia đình họ được đến đất nước Hoa Kỳ Tự Do và Dân Chủ. Ngày nay, một số người đã ra đi vì thời gian tuổi tác và bệnh tật trong tù nhưng con cái, hậu duệ đã thành công. Cũng chính vì ân nghĩa không bao giờ trả hết được; cá nhân chúng tôi không được trực tiếp hưởng ân huệ này nhưng là một trong những người tham gia đầu tiên trực tiếp gắn liền giữa hai tổ chức Hội Gia Đình Chính Trị Việt Nam của bà Khúc Minh Thơ và Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam của ông Huỳnh Công Ánh. Hơn nữa cũng từ chương trình định cư Tù Nhân Chính Trị, tôi đã gặp hiền nội của tôi, một người vợ đảm đang tuyệt vời theo sự nhận xét của bà Khúc Minh Thơ vì nhạc phụ của tôi là cựu tù nhân chính trị đã bị 10 năm trong ngục tù Cộng Sản!

Từ các năm 1984, 1985, một số anh em cựu tù nhân đã liều chết vượt biên, vượt biển tìm Tự Do sang định cư khắp nơi tại Hoa Kỳ đã ngôi lại với nhau – tùy theo địa dư tiểu bang hay thành phố – trong các tổ chức có danh xưng là “Hội Cựu Tù Nhân” hay “Khu Hộ Cựu Tù Nhân”…v.v..

Ba Khu Hội Tù Nhân tiên khởi đã có sự hoạt động qui củ, đã giúp đỡ các cựu tù nhân mới sang định cư cũng như đã đóng góp tích cực vào những sinh hoạt chung của Cộng Đồng tại các địa phương là:

-Hội Cựu Tù Nhân Nam Cali do ông Nguyễn Hậu làm đại diện

-Hội Cựu Tù Nhân Houston do ông Huỳnh Công Ánh làm đại diện

-Hội Cựu Tù Nhân Bắc Cali do ông Đào Văn Bình làm đại diện

Theo lời ông Nguyễn Văn Sang Nguyễn Văn Quảng Ngãi), cố vấn đầu tiên của Tổng Hội ghi lại trong Tập Ký Ức “ Xanh Dòng Thời Gian” do Người Việt Dallas phát hành năm 2010 “là các anh Nguyễn Hậu, Huỳnh Công Ánh, Đào Văn Bình đã tích cực gọi điện thoại hoặc gửi thư đi khắp nơi kêu gọi tất cả anh em hãy ngồi lại với nhau để ngồi lại với nhau thành lập một lực lượng Cựu Tù toàn quốc. Các anh đã gửi và chia sẻ với tôi rất nhiều tài liệu sinh hoạt tại địa phương cũng như dự thảo của các anh về chủ trương này (Những bức thư tay dài, ngắn, nhưng những bản sao của quý anh gởi tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm).

Tuy đang cư ngụ tại một vùng bé nhỏ xa xôi nên tôi không đóng góp được nhiều với anh em nhưng tôi cũng đã chia sẻ, thảo luận về hướng đi và phương sách hoạt động…”

Một Đại Hội Thống Hợp tại Nam Cali ngày 19 tháng 02 năm 1989, Bản Điều Lệ được chấp thuận và Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam chính thức được thanh lập và hoàn chỉnh khiKhu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Dallas-Fort Worth gia nhập trở thành Khu hội thứ IV thống thuộc hệ thống Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam.

Trong bài thơ tiễn biệt:

Huỳnh Công Ánh khóc Nguyễn Văn Quảng Ngãi

Cố vấn đầu tiên Tổng Hội CTNCTVN

KHÓC TIỄN ĐƯA ANH

Tiễn đưa người cả đời bôn ba vì Tổ Quốc

Anh sinh ra từ Quảng Ngãi, vùng đất miền Trung gầy guộc

Mà chí cả vươn cao, thao thức vì giống nòi

Lịch sử oan khiên, đất nước tả tơi

Đành nuốt nhục làm người tị nạn

Tôi gặp anh lúc trời Cali chạng vạng

Tha thiết mời anh cố vấn Tổng Hội Tù

Không đắn đo, anh dõng dạc nhận lời

Mình sát cánh bên nhau, bao năm xuôi ngược

Phối hợp với bà Khúc Minh Thơ và ông Robert Funseth

Vận động và đón tiếp các chiến hữu đến bến bờ tự do

Tôi nhớ rõ 32 năm xưa

Anh từ Arkansas xuống Houston, cùng tôi lên Dallas

Giới thiệu cho tôi gặp anh Thái Hóa Lộc

Từ ấy Khu Hội Tù Dallas là bốn Khu Hội đầu tiên

Tôi cũng còn nhớ năm 2005

Sau những nghiệt ngã thăng trầm, tôi lại về Dallas

Tôi nhờ anh viết lời giới thiệu sách

Tập thơ đầu tay, tên “Hạnh Ngộ Bên Trời”

Anh sống đầy nghĩa tình, thân ái với mọi người

Thể hiện phương châm “Không quên bạn tù, không quên đồng bào đau khổ”

42 năm , đồng bào bên nhà vẫn lầm than khốn khó

Dẫu xuôi tay mà hồn anh có lẽ vẫn ngậm ngùi

Thao thức một ngày mong nòi giống có ngày vui

Và khi mất, xác được đưa về vùi chôn nơi đất Mẹ

Anh ra đi nơi xứ người, trong mùa Đông quạnh quẽ

Tôi không được nhìn anh giây phút cuối cùng

Hôm nay tôi viết bài thơ sâu thẳm tựa tấm lòng

Nguyện hóa thành trầm hương, tiễn đưa hồn anh siêu thoát

Thân xác anh dẫu đã về với bụi cát

Mà tên anh vẫn hiện hữu trong tôi

Ngưỡng mộ anh và kính mến mãi không thôi

Người bạn tù, người anh, người đồng hành tranh đấu

Hồn anh linh thiêng, xin phù hộ chúng tôi, những người còn lại

Vẫn bền gan kiên quyết giữ ngọn cờ

Nguyện lúc nào cũng ấp ủ niềm mơ

Làm viên gạch lót đường cho Tuổi Trẻ đứng lên cứu nước

Kiếp nhân sinh, ai rồi cũng kẻ sau người trước

Vĩnh biệt anh. Ôi! Thương tiếc vô cùng!

Huỳnh Công Ánh

Viết Mùa Đông ngày 12/11/2017

Trong lần ra mắt đầu tiên của Tổng Hội chưa xảy ra sự “ly khai” của ông Nguyễn Hậu và không có sự tham gia của Khu Hội TNCT Dallas. Thành phần nhân sự của Tổng Hội như sau:

Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương:

-Chủ tịch: Huỳnh Công Ánh (Texas)

-Phó Chủ tịch: Chu Tấn (Bắc Cali)

-Tổng Thư Ký: Phạm Quốc Dũng (Texas)

Hội Đồng Phối Hợp Trung Ương:

-Chủ tịch Nguyễn Hậu (Nam Cali)

-Phó Chủ tịch Nội vụ: Tôn Thất Diên (Nam Cali)

-Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Nguyễn Thế Linh (Texas)

-Tổng Thư Ký: Nguyễn Mậu Quý (Nam Cali)

-Phó Chủ tịch Đặc trách Đấu Tranh Nhân Quyền: Phan Huy Thanh (Texas)

-Phó Chủ tịch Đặc trách Xây Dựng Cộng Đồng: Nguyễn Như Được (Bắc Cali)

-Tổng Kiểm Soát: Phạm Hải Hồ (bắc Cali)

-Thủ Quỹ: Nguyễn Văn Vân

-Ủy Ban Giám Nghị: Đào Văn Bình (Bắc Cali)

Với thành phần nhân sự đông đảo và cơ cấu tổ chức qui mô nhưng sự điều hành và hoạt động không kéo dài bao lâu thì nội bộ Khu Hội Nam Cali có sự chia rẻ giữa ông Nguyễn Hậu và Nguyễn Mậu Quý.

Theo đề nghị của ông Huỳnh Công Ánh Khu Hội Dallas để giúp sự ổn định cho Khu Hội Nam Cali trong tinh thần dân chủ theo quyết định của các thành viên của 4 Khu Hội tham dự: Houston – Nam Cali – Bắc Cali và Dallas thuộc Tổng Hội. Phái đoàn Dallas gồm có Thái Hóa Lộc (Chủ nhiệm Báo Người Việt Dallas), Nguyễn Hữu Biêng (từ trần) – Nguyễn Hữu Đoan Trang (Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, TX,) Ngô Minh Chánh. Cuối cùng ông Nguyễn Hậu rời khỏi Khu Hội Nam Cali và Tổng Hội thành lập tổ chức khác lấy tên Hội HO đưa đến Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh/Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa.

Đại hội ra mắt ngày 19 tháng 02 năm 1989 đã đồng ý ấn hành Nguyệt San Chứng Nhân là tiếng nói chính thức của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam.

Thời gian đầu Nguyệt San Chứng Nhân do ông Đào Văn Bình và Khu Hội Bắc Cali đảm trách; mỗi tháng Tổng Hội hay đúng hơn là ông Huỳnh Công Ánh lúc bấy giờ là chủ nhân nhà hàng Phú Kim Houston yểm trợ. Tuy nhiên, sau gặp nhiều khó khăn về tài chánh, ông Đào Văn Bình trả lại Tổng Hội, ông Huỳnh Công Ánh giao cho ông Phan Huy Thanh phụ trách Nguyệt san Chứng Nhân và cuối cùng đưa về Khu Hội Dallas một thời gian và Chứng Nhân đã đình bản vì ông Huỳnh Công Ánh bị bệnh gan trầm trọng. Chính trong thời gian lâm trọng bệnh ông Huỳnh Công Ánh đã ủy nhiệm tôi đại diện ông tiếp đón ông Robert L. Funseth tại San Jose – Bắc California ngày 5 tháng 3 năm 1990.

Đại Hội kỳ II của Tổng Hội được tổ chức các ngày 5 & 6 tháng 7 năm 1991 tại thành phố Houston do ông Phan Huy Thanh làm trưởng ban tổ chức. Đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, có cẩm nang Đại Hội, có tiểu bang tiếp đón tại phi trường hoặc hướng dẫn đường về địa điểm tổ chức Đại Hội, lo sắp xếp chỗ tạm trú cho anh về tham dự, có các tiểu ban phụ trách các đề mục như: Tu chính điều lệ, nội qui, Nghiên cứu Kế Hoạch, Soạn thảo Cương lĩnh v.v…

Những Khu Hội đã về tham dự (phái đoàn hoặc cá nhân) gồm có: Nam Cali – Bắc Cali – Goergia – Canada –Illinois – Kansas – Oklahoma – Wasington D.C. và các vùng phụ cận – Dallas/Ft.Worth và Houston.

Thành phần chủ tọa đoàn gồm có: Huỳnh Văn Cao – Huỳnh Công Ánh và Nguyễn Văn Sang (Nguyễn Văn Quảng Ngãi).

Thư Ký Đại Hội: Phạm Quốc Dũng.

Sau hai ngày làm việc rất tích cực, bàn cãi, tranh luận hăng say, thẳng thắn nhưng chân tình cởi mở. Đại hội đã thông qua hầu hết các tiết mục của chương trình và bầu được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1991-1993 như sau:

-Chủ tịch: Huỳnh Công Ánh

-Phó Chủ tịch Nội vụ Đào Văn bình

-Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Nguyễn Tiến Ích

-Tổng Thư Ký: Phạm Quốc Dũng

-Tổng Thủ Quỹ: Đào Ngọc Hồng

Các Khối Chuyên Môn:

-Trưởng Khối Nghiên Cứu & kế Hoạch: Chu Tấn

-Trưởng Khối Tuyên Vận: Nguyễn Vạn Hùng

-Trưởng Khối Xã Hội: Nguyễn Mậu Quý

-Trưởng Khối Liên Lạc: Nguyễn Văn Ngà

-Cố Vấn: Huỳnh Văn Cao

-Giám sát: Nguyễn văn Sang.

Lễ ra mắt Ban tân Chấp Hành được tổ chức tại nhà hàng Fu Kim đêm 6 tháng 7 năm 1991 với sự tham dự của rất nhiều đại diện các tôn giáo, đoàn thể, đảng phái chính trị tại địa phương.

Sau Đại hội, Tổng Hội thi hành quyết định của Đại Hội là phát động phong trào tranh đấu cho “Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền “ cho Việt Nam. Các Khu Hội Nam Cali, Dallas, Bắc Cali tổ chức Hội Thảo về Nhân Quyền Việt Nam với các diễn giả Shep Lowman, Al Santolio, đồng hương các nơi hưởng ứng tham dự đông đảo.

Đại Hội III tổ chức tại Bắc Cali năm 1995, ông Huỳnh Công Ánh không ứng cử và không chấp nhận đề cử, ông Đào Văn Bình được Đại Hội tín nhiệm lãnh đạo Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam. Và cũng từ đó tôi không liên lạc nhiều với Tổng Hội nhưng gần gũi với Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị của bà Khúc Minh Thơ nhiều hơn. Ủng hộ và yểm trợ ông Nguyễn Hân Hội trưởng Hội HO Dallas kỷ niệm 15 HO với sự hiện diện của bà Khúc Minh Thơ từ Hoa Thịnh Đốn. Đặc biệt được sự tin tưởng của Bà Khúc Minh Thơ, chúng tôi gồm có ông Huỳnh Công Ánh, Nguyễn Văn San và Thái Hóa Lộc tổ chức Ngày Tù Nhân Chính Trị trong 3 ngày 3,4 và 5 tháng 10 năm 2008 với hơn 3,500 tù nhân chính trị và gia đình từ các nơi về tham dự. Chúng tôi rất hãnh diện và tin tưởng sự thương yêu của những người tù nhân chính trị đối với sự hy sinh của bà Khúc Minh Thơ. Sự chống đối từ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam do ông Nguyễn Trung Câu lãnh đạo, hai cộng đồng, hội đoàn địa phương ngay cả Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Dallas vẫn còn là niềm đau cá nhân tôi, những người tỵ nạn mang tên Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam. Bà Khúc Minh Thơ đâu có tội tình gì mà chỉ muốn gặp lại anh em cựu tù nhân và gia đình sau 33 năm trước khi từ biệt…

Cũng như sự việc đáng tiếc xảy ra hiện nay giữa Khu Hội Nam Cali và Tổng Hội không quá lớn với lời lẽ đắng cay mà đúng ra là “cùng là tù nhân chính trị” phải đùm bọc thương yêu nhau ở tuổi cuối đời. Người gì chúng ta có thể bỏ qua nên bỏ qua và cùng cầu nguyện hướng về linh hồn những ân nhân của chúng ta như Tổng Thống Ronald Reagan, Đại tướng John Sessey, Thượng Nghị Sĩ John McCain, và đặc biệt Phụ tá Ngoại Giao Robert Funseth…để quên đi dị biệt, bất đồng.

Tôi đã tham dự ngày lễ tang của hai ân nhân là Thượng Nghị Sĩ John McCain và cựu Phụ tá Bộ Ngoại Giao Robert Funseth. Ông Huỳnh Công Ánh có hẹn cùng đi nhưng cả hai lần vì sức khỏe đột biến không tham dự được. Tôi không nhắc đến lễ tiễn đưa đông đảo Thượng Nghị sĩ John McCain tại tòa nhà Quốc hội. Tôi muốn kể lại vài điều trước khi nhắm mắt và lễ tang buồn của cựu Phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Robert Funseth…

Nói về ông Funseth, bà Khúc Minh Thơ cho rằng, “Tất cả tù nhân chính trị và cả bản thân tôi đều coi ông Funseth như một người ơn mà không cách gì trả ơn nổi. Đó là người đã cứu rỗi linh hồn những người tù nhân chính trị, những người HO.”
Bà Thơ kể, “Tôi vẫn nhớ khi tôi vào nhà thương thăm ông, ông tỉnh lại nói chuyện với tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Ông cứ sợ không gặp lại tôi. Tôi có nói ông không hề cô độc, dù vợ con ông đã mất, nhưng ông vẫn còn tụi tôi, tụi tôi hứa sẽ chăm sóc cho ông.”
“Ông nhắc, ông nhớ, ông nói thao thao về những kỷ niệm, về những người tù nhân chính trị. Ông thương họ lắm. Cho đến lúc gần chết mà ông còn nói với tôi câu như thế này: Nếu bà không để tâm, thì cho phép tôi để hình tôi trên bàn thờ của bà.”
“Vì sao biết không? Vì ông muốn khi nào những người tù chính trị ngày xưa có đến thăm tôi thì cũng sẽ gặp ông luôn. Vì ông đâu có gia đình. Ông chỉ có người em và hai người cháu lại không ở gần đây,” bà Khúc Minh Thơ giải thích tâm nguyện của ông. Cũng theo bà Thơ, “Trong nhà ông Funseth, dưới tầng hầm, có một thư viện, nơi đó ông cất giữ rất nhiều món quà của những người tù nhân chính trị, của những hội đoàn tặng cho ông.”
Bà kể thêm, “Trong nhà thương, ông nhắc đủ thứ, nhớ kỹ đủ thứ. Nhớ lại những lúc tôi làm việc với ông. Nhắc lại lúc ông đi ký thỏa hiệp, ông về kể với tôi khi sang Việt Nam ký thì bên Việt Nam đâu có đồng ý tất cả các điều khoản đưa ra, vẫn còn một số điểm họ không chịu ký. Trong khi những người trong phái đoàn cảm thấy như vậy là cũng được, thì ông lại luôn nhớ câu tôi dặn trước khi ông rời khỏi Bộ Ngoại Giao để lên máy bay đi, là ‘ông làm bằng cách nào tôi không biết, nhưng ông phải yêu cầu họ ký hết các thỏa hiệp đó mới được.’ Tôi nói là nói vậy thôi chứ làm sao buộc ông như vậy được. Mọi chuyện khó khăn lắm chứ. Vậy mà đêm đó, ông kể, 1 giờ khuya ông ngồi dậy đọc kinh cầu nguyện cho Việt Cộng ký hết những điều khoản còn lại để cho gia đình tù nhân chính trị được yên lòng.”
“Sáng hôm sau, khi phái đoàn của ông đi ăn sáng trước khi chuẩn bị trở về Mỹ, thì ông Vũ Khoan là người đại diện phía Việt Nam ký thỏa hiệp đó tiến đến nơi ông Funseth, và nói phía Việt Nam đồng ý ký hết những điều khoản còn lại. Ông nói ông mừng hết lớn. Khi ông đến phi trường Bangkok gọi về cho bà Funseth, kêu bà báo tin cho tôi biết,” bà Thơ tiếp tục kể về người ơn của chương trình H.O.
Bà Khúc Minh Thơ còn cho biết, ông Funseth, trong những ngày nằm bệnh viện, đã nói nguyện vọng muốn được bà Thơ “làm cho ông một buổi Funseth’s Day.”
“Tôi nói ông cố gắng khỏe lại thì sẽ tổ chức, dự định cũng đúng vào dịp 30 Tháng Bảy. Giờ ông đi rồi, nhưng tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm ngày đó cho ông, trong một hình thức nào đó,” bà nói. Chia sẻ về cảm xúc của một người thân thiết với ông từ 30 năm qua, bà Khúc Minh Thơ cho biết, “Ông ra đi tôi buồn nhưng cũng vui cho ông, vì ông vẫn thường nói ông nhớ vợ ông, con ông, ông cứ mơ thấy họ. Thì thôi coi như ông đã được đoàn tụ với vợ con mình. Nhớ về ông, điều cảm động nhất với tôi là việc ông cầu nguyện trong đêm để cho tất cả các điều khoản trong bản thỏa hiệp được ký hết.”.

Đối với ông Huỳnh Công Ánh, ông Funseth cũng rất quý mến. Trước yêu cầu bệnh viện tháo dây để ông ra đi tự nhiên; ông nhắc lại lời trước đây với bà Khúc Minh Thơ là yêu cầu ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh hát bài “Bài Ca Cảm Ơn” tại huyệt mộ. Còn còn nhớ buổi sáng tiễn đưa ông thật âm thầm lặng lẽ. Mặc dù trong di chúc để lại, tang lễ chỉ được tổ chức trong gia đình nhưng ông cho phép 6 cựu tù nhân chính trị được quyền tham dự. Tuy nhiên, chỉ có cá nhân chúng tôi và anh Ngô Việt Quyền là cựu tù nhân; ngoài ra có bà Khúc Minh Thơ, bác sĩ Châu ái nữ bà Thơ, cô Phương ái nữ của Tướng Lê Minh Đảo. Về phía gia đình có vợ chồng người cháu…Thiếu tiếng hát “Bài hát Tạ Ơn” của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh không đến được như món nợ cuối cùng với ông chúng tôi chưa trả đủ. Tiếng động nhẹ từ huyệt một khi quan tài của ông đụng vào quan tài của bà trong cùng một mộ phần, âm thanh nghe buồn làm sao…

Sáng tác “bài Ca Cảm Ơn” của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh được in trong tấm plag tặng ông Phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong buổi tiệc Đồng Tâm tháng 11 năm 1989 do Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn

Người ân nhân của cựu tù nhân chính trị cộng sản Việt Nam, ông Robert Funseth đã về với Chúa, cõi thiêng liêng hằng sống…

Thái Hóa Lộc

Ông Robert Funseth và Hội gia đình tù nhân chính trị VN-Ông Đào văn Bình, người bên trái cuối cùng và người viết đứng bên cạnh thứ ba (Hình chụp tháng 11 năm 1989).

Xin ghi thêm cho rõ: Trong số người tham dự có ông Nguyễn Văn Quảng Ngãi cố vấn đầu tiên của Tổng Hội, người bạn đồng tù là Chu Văn Hải (sau này là xướng ngôn viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bút danh Huy Phương và ký giả kỳ cựu Hồ Văn Đồng, người vừa định cư Virginia năm 1989) – Ông Robert Funseth đang cầm tấm plag được in bài hát mang tên “Bài Ca Cảm Ơn của Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh” và ca sĩ Huỳnh Công Ánh đã trình bày ca khúc trên trong dịp này.

Chúng tôi muốn xác định tấm hình mà một số quý vị gọi là “tấm hình lịch sử”đã có từ không gian và thời gian nào qua sự hiện diện của tôi và những người thân của tôi và đặc biệt là ký giả Hồ Văn Đồng!

Hồ Văn Đồng là một nhà báo lớn của miền Nam. Sinh tại đất Quảng, học tại Huế, lập nghiệp tại Saigon, ông từng là tổng thư ký, chủ bút, chủ nhiệm nhiều nhật báo danh tiếng của miền Nam. Năm 1950, ông là người sáng lập văn phòng Việt Tấn Xã tại Hà Nội. Những năm sáu mươi, ông là người sáng lập, tổng thư ký Nghiệp Đoàn Ký Giả Nam Việt, chủ tịch Hội Chủ Báo. Ông cũng là nhà báo duy nhất của Việt Nam có hai năm tu nghiệp báo chí tại đại học Stanford, tham gia sinh hoạt báo chí quốc tế và là Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Báo Chí Thế Giới đặc trách khu vực châu Á. Sau tháng Tư 1975, ông hai lần bị Cộng Sản bắt giam, cộng chung 12 năm. Năm 1989, sau khi ra khỏi nhà tù cộng sản, ông vượt biển, định cư tại Virginia từ 1989, tiếp tục viết bình luận cho nhiều báo Việt ngữ tại hải ngoại.Ông là bạn tù với nhà thơ Trần Dạ Từ (Việt Báo)

Nhà báo Hồ Văn Đồng bệnh nặng từ giữa năm 2005 và từ trần sau đó, hưởng thọ 83 tuổi. Chi tiết này là tư liệu của Nhật báo Việt Báo.

Ông Robert Funseth và bà Khúc Minh Thơ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/