​Sonia Ohlala –> Nghệ sĩ âm nhạc Cơ đốc Natasha Owens phát hành đĩa đơn mới, “Trump Won”

♦️Christian Music Artist Natasha Owens Releases New Single, “Trump Won” – Already Has Nearly One Million Views on Social Media – FBI Perplexed On How to Retaliate (VIDEO)

Nghệ sĩ âm nhạc Cơ đốc Natasha Owens phát hành đĩa đơn mới, “Trump Won” – Đã có gần một triệu lượt xem trên mạng xã hội – FBI bối rối về cách trả đũa (VIDEO)

Nghe bài nhạc tại đây : https://youtu.be/mkA2_nijiyE

https://freedom-vaca.org/