S. Ohlala TT.Trump nói giới quyền uy tân bảo thủ, nhà nước ngầm là mối đe dọa lớn hơn Nga – Janet Yellen thừa nhận cuộc khủng hoảng lạm phát của Joe Biden

President Trump Says Neocons, Deep State Greater Threat Than Russia

TT.Trump nói giới quyền uy tân bảo thủ, nhà nước ngầm là mối đe dọa lớn hơn Nga

♦️Special Counsel Jack Smith Expands Witch Hunt, Subpoenas Dozens of Mar-a-Lago Staffers – Including Servers!

Công tố viên đặc biệt Jack Smith mở rộng cuộc săn lùng phù thủy, trát đòi hầu tòa hàng chục nhân viên của Mar-a-Lago – Bao gồm cả những người phục vụ!

Treasury Secretary Janet Yellen Admits Joe Biden’s Inflation Crisis is Linked to the Banking Crisis (VIDEO)

Treasury Secretary Janet Yellen Admits Joe Biden’s Inflation Crisis is L…

Cristina Laila

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thừa nhận cuộc khủng hoảng lạm phát của Joe Biden có liên quan đến cuộc khủng hoảng ngân hàng (VIDEO)

https://freedom-vaca.org/