PHV -> Elon Musk của Twitter dự đoán TT.Trump sẽ tái đắc cử trong ‘chiến thắng long trời lở đất’ nếu bị bắt