Chế độ độc tài kiễm duyệt của chính phủ Biden

Nhiệm vụ quan trọng của báo chí truyền thông tự do là điều tra những chuyện khả nghi từ chính quyền để phơi bày sự thật cho người dân được biết để bảo vệ nền móng dân chủ (democracy). Nhưng trong hơn hai năm qua, chính phủ Biden lại phối hợp với truyền thông, báo chí và các mạng xã hội để kiễm duyệt người khác ý kiến, bịt miệng đối lập và chỉ loan truyền những gì được chấp thuận bởi chính quyền. Đó là sự thối nát hiện nay ở Mỹ, sẽ đưa đến độc tài nếu cử tri không cảnh giác kịp thời. Mời nhấn vào link để theo dỏi sự thật 100% từ hồ sơ Twitter không cắt xén:

Thread by @mtaibbi on Thread Reader App – Thread Reader App
https://threadreaderapp.com/thread/1636729166631432195.html

PHL