BH Liêm đụng được ngón tay của TT Trump @Mar-a-Largo