Tôi phải dùng biện pháp chống phá rố i và phá hoại

Kính thưa quý độc giả, ACE và các bạn,

Tôi là Phạm Hiếu Liêm, Bác Sĩ Y Khoa hồi hưu và đương kim Chủ Tịch Liên Minh Bảo Thủ Mỹ gốc Việt (VACA, trang mạng freedom-vaca.org ). Những ngày gần đây xuất hiện trên vài nhóm emails và mạng xã hội những bài ký tên tác giả trùng với tên tôi mà tôi không hề viết hay một vài bản sao được chuyển mà tôi là tác giả nhưng tựa đề hoặc nội dung bị sửa đổi và xuyên tạc.

Vì vậy, kể từ ngày mai 21 tháng 3 năm 2023, tôi chỉ công bố các bài viết ngắn hay dài về mọi đề tài trên trang mạng Liên Minh Bảo Thủ Mỹ gốc Việt/ Vietnamese American Conservative Alliance, https://freedom-vaca.org và ký tên tôi Phạm Hiếu Liêm hoặc BS Phạm Hiếu Liêm cùng ngày đăng và dòng chữ Copyright material để bảo vệ bản quyền.

Thay vì gửi bài viết đến quý vị như trước đây, tôi sẽ chuyển link của bài để quý vị vào đọc ở trang mạng cho an toàn hơn.

Kính thư,

BS Phạm Hiếu Liêm

March/20/2023 Copyright material