“No B.S News” Thứ ba 21/3/23

ACE Thân quý,

Ngày hôm nay, Thứ ba 21/3/23, nước Mỹ và có lẽ nhiều người trên thế giới đang chờ đợi những bản tin đặc biệt từ Hoa Kỳ, xem con "châu chấu" Công tố viên của Quận Manhattan, Tiểu bang New York: Alvin Bragg, có đủ sức bỏ tù anh "VOI" khổng lồ Donald J. Trump không?

https://www.youtube.com/watch?v=ZJruALGkipc

Xin ACE vui lòng đón xem tin tức cập nhật vào ngày mai.

tuấn