Tuesday, 21/03 – Breaking!! TT Trump Tạm Thời Không Bị Bắt. Bản Cáo Trạng Được Dời Lại Tu ần Sau Và Có Thể Không Xảy Ra. Nhân Chứng Costello Khai Trước Đại Bồi Thẩm Đoàn Rằng Cohen Là Kẻ Nói Dối Kèm Theo Tài Liệu Bằng Chứng

On Tue, Mar 21, 2023 at 12:26 PM Sonia Ohlala USA wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️REPORT: Law Enforcement Preparing For Potential Trump Indictment Next Week (VIDEO) BÁO CÁO‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
TUESDAY, 21/03 – BREAKING!! ◾️TT.TRUMP TẠM THỜI KHÔNG BỊ BẮT. BẢN CÁO TRẠNG ĐƯỢC DỜI LẠI TUẦN SAU VÀ CÓ THỂ KHÔNG XẢY RA. ◾️ NHÂN CHỨNG COSTELLO KHAI TRƯỚC ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN RẰNG COHEN LÀ KẺ NÓI DỐI KÈM THEO TÀI LIỆU BẰNG CHỨNG.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️REPORT: Law Enforcement Preparing For Potential Trump Indictment Next Week (VIDEO)

BÁO CÁO: Cơ quan thực thi pháp luật chuẩn bị cho bản cáo trạng tiềm năng của TT.Trump vào tuần tới (VIDEO)

♦️Michael Cohen’s Former Legal Advisor Calls Cohen a “Convicted Perjurer” – Reveals How Grand Jurors Reacted to His Testimony (VIDEO)

Cựu cố vấn pháp lý của Michael Cohen gọi Cohen là “Kẻ khai man bị kết án” – Tiết lộ cách các đại bồi thẩm đoàn phản ứng trước lời khai của ông ấy (VIDEO)

♦️House Judiciary Committee Demands Manhattan DA Alvin Bragg Hand Over Documents and Testify Regarding Possible Donald Trump Indictment

Ủy ban Tư pháp Hạ viện yêu cầu Công tố viên quận Manhattan DA Alvin Bragg Bàn giao tài liệu và làm chứng về bản cáo trạng có thể có của Donald Trump

♦️Attorney Robert Costello Speaks Out after Testimony: “It Was Clear to Me the Manhattan Grand Jury Did Not Want to Get to the Truth” (VIDEO)

Luật sư Robert Costello lên tiếng sau lời khai: “Đối với tôi, rõ ràng là Đại bồi thẩm đoàn Manhattan không muốn tìm ra sự thật” (VIDEO)

♦️House Speaker Kevin McCarthy Says People Should Not Protest if Donald Trump is Indicted (VIDEO)

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng mọi người không nên biểu tình nếu Donald Trump bị truy tố (VIDEO)

♦️DeSantis Finally Breaks Silence On Possible Trump Indictment, Takes Jab At Trump While Doing So

DeSantis cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng về bản cáo trạng có thể xảy ra của TT.Trump, luôn tiện tấn công Trump trong khi lên tiếng

♦️Trump Responds to Jab From DeSantis — ‘DeSanctimonious Will Probably Find Out About FALSE ACCUSATIONS & FAKE STORIES Sometime in the Future’

TT.Trump đáp lại lời lên tiếng từ DeSantis – ‘DeSanctimonious có thể sẽ phát hiện ra về những lời buộc tội SAI & CÂU CHUYỆN GIẢ vào một lúc nào đó trong tương lai’

♦️President Trump Says Attorney Costello “Told the TRUTH, with Papers, Documents, and Backup. He Left ZERO Doubt.”

Tổng thống Trump nói Luật sư Costello “Đã nói SỰ THẬT, kèm theo Giấy tờ, Tài liệu và Bản sao lưu. Đã không còn nghi ngờ gì nữa.

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.
https://www.soniaohlala.com/
You’ve received this email because you are a subscriber of this site.
If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, please click here.

true