Special Report “Biện Lý Alvin Bragg và cựu Tổng Thống Donald Trump”/MĐAN “15 Spoken English Express ions With The Word NO”/THS “Bổn Phận với Bản Thân và với Mọi Người”

Xin mời xem ba chương trình vừa thâu tại đài VCALTV:

1) Special Report: "Biện Lý Alvin Bragg và cựu Tổng Thống Donald Trump"

Bình Luận: Phạm Gia Đại

-Hai lãnh tụ cộng sản và độc tài Tập Cận Bình và Putin họp thượng đỉnh tại Mạc Tư Khoa, Nga để bàn về trật tự thế giới mới theo sự thay đổi mà ông Tập nói là chưa từng có trong 100 năm nay. Thế giới lo ngại về sự kết hợp đen tối của hai thế lực Nga-Tầu này.

-Dự mưu truy tố cựu TT Donald trump của biện lý Alvin Bragg bị hoãn lại vì nhiều yếu tố mới xuất hiện: LS Robert Costello nói Michael Cohen từng nói dối nhiều lần và bị tù không phải là nhân chứng đáng tin cậy, và lá thư LS Stephan Ryan (Ls của Michael Cohen) minh chứng cho ông Trump.

SR 1: https://youtu.be/HhMX3MaKI4I

SR 2: https://youtu.be/yGAfZfsp2eU

2) Mạn Đàm về Anh Ngữ kỳ 215: "15 Spoken English Expressions With The Word NO"

Diễn Giả: Phạm Gia Đại

https://youtu.be/juYhT2e9zlc

3) Thiên Hạ Sự kỳ 214: "Bổn Phận với Bản Thân và với Mọi Người"

Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại

https://youtu.be/duVChDaELh0

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/