Biển đời biển sóng nhớ mênh mang – Nhà thơ Túy Hà tặng Điệp Mỹ Linh || Diễn ngâm: Sa Chi Lệ

Kính mời quý anh chị thưởng thức một bài thơ của chị Túy Hà tặng chi Điệp Mỹ Linh: Biển Đời Biển Sóng Nhớ Mênh Mang

(45) Biển đời biển sóng nhớ mênh mang | Nhà thơ Túy Hà tặng Điệp Mỹ Linh || Diễn ngâm: Sa Chi Lệ – YouTube

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122

DML_Túy Hà.pdf