“No B.S News” Thứ hai 27/3/23

Thân chúc ACE ngày Thứ hai đầy năng lượng, yêu người và yêu đời.

https://www.youtube.com/watch?v=dzMbbPI4AoY

tuấn