TT Trump nói rằng ngài nghĩ Chánh biện lý quận Manhattan DA Alvin Bragg đã bỏ vụ kiện chống lại ông

On Sun, Mar 26, 2023 at 7:21 PM Sonia Ohlala USA wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
SUNDAY, 26/03 – BREAKING!! ◾️TT.TRUMP TIẾT LỘ CHÁNH BIỆN LÝ QUẬN BRAGG ĐANG HUỶ BỎ VỤ ÁN CHỐNG LẠI NGÀI. ◾️ HƠN 25000 NGƯỜI ĐÃ CÓ MẶT TẠI BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY CỦA TT.TRUMP Ở WACO, TEXAS.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero

TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ

♦️HUGE: Trump Says He Thinks Manhattan DA Alvin Bragg Has Dropped the Case Against Him

TT.Trump nói rằng ngài nghĩ Chánh biện lý quận Manhattan DA Alvin Bragg đã bỏ vụ kiện chống lại ông

♦️TRUMP HERALDS FUTURE WIN: ‘WE’RE GOING TO HAVE THE GREATEST VICTORY’

TRUMP BÁO TRƯỚC CHIẾN THẮNG TƯƠNG LAI: ‘CHÚNG TA SẮP CÓ CHIẾN THẮNG LỚN NHẤT’

♦️TRUMP MAKES PROMISE TO PREVENT WORLD WAR III: ‘I WILL HAVE THAT SETTLEMENT DONE WITHIN 24 HOURS’

TT.TRUMP HỨA NGĂN CHẶN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI III: ‘TÔI SẼ HOÀN THÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÓ TRONG VÒNG 24 GIỜ’

♦️President Trump in Waco: “Either the Deep State Destroys America, or We Destroy the Deep State”

Tổng thống Trump ở Waco: “Hoặc là Nhà nước ngầm phá hủy nước Mỹ, hoặc chúng ta phá hủy Nhà nước ngầm”

♦️AMAZING! President Trump Opens Rally with J6 Political Prisoners Singing National Anthem – THE NUMBER ONE SONG ON iTUNES! — TRULY HISTORIC! (VIDEO)

TUYỆT VỜI! Tổng thống Trump Khai mạc buổi vận động với Tù nhân Chính trị 6/1 Hát Quốc ca – BÀI HÁT SỐ MỘT TRÊN iTUNES! – THỰC SỰ MANG TÍNH LỊCH SỬ! (BĂNG HÌNH)

♦️Trump Gets Defended From Alvin Bragg Prosecution by … Andrew Cuomo?

TT.Trump được bảo vệ khỏi vụ truy tố Alvin Bragg bởi… Andrew Cuomo?

♦️Report: DeSantis Donors, Supporters Begin to Question if He Should Run in 2024 or Wait Until 2028

Báo cáo: Các nhà tài trợ, những người ủng hộ DeSantis bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông ấy nên tranh cử vào năm 2024 hay đợi đến năm 2028

♦️Mitch McConnell Allowed to Work from Home After Inpatient Facility Discharge

Mitch McConnell được phép làm việc tại nhà sau khi xuất viện tại cơ sở điều trị nội trú

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.

🔘Để ngưng nhận thông báo gởi vào email của quý vị xin bấm vào chữ “click here” bên dưới ở cuối email. Sau đó bấm “unsubscribe”

https://www.soniaohlala.com/