Cáo trạng của tòa Manhattan ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2024 – YouTube

Mời xem.

Cáo trạng của tòa Manhattan ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2024 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XZrpapRvqTY

PHL