“Special show” Thứ sáu 31/3/23

Xin mời ACE xem chương trình đặc biệt, ngày Thứ sáu 31/3/23. Chủ đề: "Cựu Tổng thống Trump bị truy tố".

https://www.youtube.com/watch?v=kcUMsf6mF1Q

tuấn