Nancy Pelosi đảng Dân Chủ đang chuyển đổi nước Mỹ tận gốc

Bà Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ,
Dân Biểu Nancy Pelosi đảng Dân Chủ
đang chuyển đổi nước Mỹ tận gốc

Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 1 tháng 4 năm 2023
April 1, 2023

Trích trên Twitter, nguyên văn Anh ngữ:
Nancy Pelosi
@SpeakerPelosi
The Grand Jury has acted upon the facts and the law.
No one is above the law, and everyone has the right to a trial to prove innocence.
Hopefully, the former President will peacefully respect the system, which grants him that right.

Rudy W. Giuliani
@RudyGiuliani
Wrong. So obviously wrong. Most Middle Schoolers know this—at least they used to, when civics and the Constitution was respected in schools.
You’re innocent until proven guilty.

Ben Shapiro
@benshapiro
Uh it’s “innocent until proven guilty” not opportunity to “prove innocence”

Tim Young
@TimRunsHisMouth
Mar 30
Replying to
@SpeakerPelosi
Your insider trading has been above the law for your entire career… sit down.

Caleb Parke
@calebparke Mar 30
Replying to @SpeakerPelosi
you seem to do well with stocks…maybe there should be an investigation into that.

Gad Saad
@GadSaad Mar 30
Replying to
@SpeakerPelosi
Are you truly this ignorant? This imbecilic? This misguided? This fascistic? A “trial to prove innocence”? Are you familiar with the concept of presumption of innocence as the DEFAULT a priori position? You are a disgrace. [I’ll retweet.]

Robby Starbuck
@robbystarbuck Mar 30
Replying to
@SpeakerPelosi
No Nancy , we have the right to be presumed innocent until the prosecution PROVES guilt beyond a reasonable doubt. That’s how our system is supposed to work. I know you’re building a system where we’re presumed guilty until innocent but that’s un-American!

James Arthur Ray
@JamesARay, Mar 30
Replying to
@SpeakerPelosi
It’s sad why a so-called speaker of the house doesn’t even know the law.
It’s innocent until PROVEN GUILTY Nancy .
Of course that’s when we were a law abiding nation.
It’s time to get back to center and away from extremism.

Buzz Patterson
@BuzzPatterson Mar 30
Replying to
@SpeakerPelosi
He doesn’t have to “prove innocence,” you’re wrong again. The government has to “prove guilt.” What country do you think you serve?

******

Kính thưa quý vị,
Người viết xin mượn câu hỏi của Buzz Patterson, không phải để hỏi bà Nancy Pelosi, mà để hỏi quý vị ủng hộ bà Pelosi nói riêng, đảng Dân Chủ và chính quyền Biden & Harris nói chung: What country do you think you serve? Hãy nghĩ xem, quý vị đang phục vụ đất nước nào vậy?
Là một đất nước mà một người bị xem là có tội, cho đến khi phải chứng minh được rằng mình vô tộì?

Trời đất ơi! Đây là cái thứ luật pháp của độc tài, của cộng sản, của Cộng Hòa Củ Chuối, Banana Republic, của Thế Giới Thứ Ba, là cái thứ luật pháp mà hàng triệu người Việt Nam đã liều chết để trốn tránh nó, nhưng bây giờ nó lại được bà Pelosi xác nhận là một “system” ở nước Mỹ!
Trời ơi!
Không lẽ, đất nước này đã thay đổi như thế?

Không!
Đất nước này không thay đổi, mà chính là những con người như bà Pelosi đang thay đổi đất nước này, mà còn là một sự chuyển đổi tận gốc: fundamentally transforming the United States of America !
Đây là ý muốn, cũng là mục đích của Barack Hussein Obama, Tổng Thống Thứ 44 của Hoa Kỳ, đã được chính đương sự công khai hô hào khi tranh cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2008.
Mời xem nguyên bài ” Chuyển Đổi Tận Gốc Nước Mỹ” ở đây:

https://docs.google.com/document/d/1TJ9HpgmV46Sk9e3iGCLHAToMAc7y6EDE/edit?usp=sharing&ouid=116753211383001183910&rtpof=true&sd=true
Và cho tới nay thì đã có bao nhiêu người tiếp nối sự nghiệp “chuyển đổi tận gốc nước Mỹ ” này?

Nếu tôi nhớ không lầm, thì TT Trump có nói đại ý, nếu ông thất cử, đất nước này sẽ lọt vào tay cộng sản.
Có những người thù ghét Trump đã to mồm nói rằng ông là tên nói láo, và hỏi rằng nước Mỹ lọt vào tay cộng sản hồi nào? Sao không thấy tên cộng sản nào ngồi trong Bạch Ốc?
Thì đây là câu trả lời của bà Nancy Pelosi vào ngày 30/3/2023:
….everyone has the right to a trial to prove innocence.
Hopefully, the former President will peacefully respect the system, which grants him that right.
Một chính trị gia lão luyện, từng đứng vào hàng lãnh đạo thứ ba của nưóc Mỹ đã khẳng định như thế, vậy thì đã đủ chưa?
Có cần phải bàn thêm là bà Pelosi đã đi đúng trên con đường mòn của chủ nghĩa cộng sản hay không?
Có cần phải bàn thêm, là bà Pelosi đã tự nguyện theo chân Các Mác, Lê Nin, Stalin, Kút Shếp, nghĩa là cộng sản không tốn một viên đạn mà đã biến đổi được “linh hồn Mỹ, American soul ” của 1 nhà lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ? Và còn có những ai nữa cùng đồng điệu đồng hành với bà Nancy Pelosi?

Đây có phải là 1 sự chuyển đổi tận gốc nước Mỹ?
Và, hành động loại bỏ đối thủ chính trị của đảng Dân Chủ qua sự truy tố cựu Tổng Thống Trump của Biện Lý Alvin Bragg, phải chăng cũng là 1 hành động “chuyển đổi nước Mỹ tận gốc”?