Breaking News Livestream VCALTV 5PM Thứ Ba April 4th- On VietcaroliaTV bài “Hy Sinh cho một Nước Mỹ V ĩ Đại”

Xin mời quý vị đón xem Breaking News Livestream lúc 5 giờ chiều ngày mai Thứ Ba April 4th, 2023 trên VCALTV: 57.13 tại Nam CA, 16.2 Bắc CA, 27.9 Houston, TX (3pm) với
Hạnh Lê (host) và Bình Luận: Phạm Gia Đại
Đề Tài: "Biện Lý Alvin Bragg trong Âm Mưu Truy Tố cựu TT Donald Trump"
2) VietCarolinaTV: Video về bài ""Hy Sinh cho một Nước Mỹ Vĩ Đại"
https://youtu.be/A7CmFK_c4OEvới Việt Trần: Những cực tả cực đoan đảng dân chủ muốn hãm hại Tổng Thống Donald Trump.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/