Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ và Lễ Phủ Cờ Cố Chuẩn Tướng Thiết Giáp Binh George Trần Quang Khôi..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt đến Quý NT và CH của Đại Gia Đình Mũ Đen / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ và Lễ Phủ Cờ Cố Chuẩn Tướng Thiết Giáp Binh George Trần Quang Khôi..

Để được tường, cùng thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng, và Tiễn đưa Cố Chuẩn Tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng.

** Xin kính mời Quý NT và CH, tham dự Lễ Phủ Cờ Cố Chuẩn Tướng George Trần Quang Khôi,
vào lúc 11 giờ sáng, ngày Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Thành Kính Phân Ưu