Banana Republic – Cộng Hòa Chuối, Nghĩa Là Gì?

Banana Republic – Cộng Hòa Chuối, Nghĩa Là Gì?

Sơn Hà (tháng Ba, 2023)

Gần đây, trên báo chí và các hệ thống truyền thông, người ta nghe nói đến những chữ “cộng hòa chuối” nhưng rất ít lời giải thích cho biết ý nghĩa nó là gì. Một nước cộng hòa chuối là nước như thế nào; từ đâu có chữ “cộng hòa chuối”.

Chỉ trong làng báo chí, văn chương của Mỹ mới có chữ “banana republic” (cộng hoà chuối). Chữ banana nghĩa là chuối, đúng nghĩa thật sự của nó. Trong lãnh vực khoa học chính trị, hai chữ “banana republic” được dùng để diễn tả một quốc gia có nền chính trị và kinh tế không ổn định; bị lệ thuộc vào sự xuất cảng tài nguyên thiên nhiên, và luật lệ thì tuỳ tiện trong tay đầu sỏ cầm quyền.

Thoạt đầu, là bán chuối rồi về sau bán những thứ khác, cũng chỉ là bán tài nguyên quốc gia; trước sau vẫn bị xem là một quốc gia bán chuối vì họ không biết làm gì khác ngoài bán chuối. Đất nước bị các nhà tư bản bất lương bản xứ cấu kết với tài phiệt ngoại quốc bóc lột người dân theo khẩu hiệu “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”… (đọc tiếp... https://vanhoimoi.org/?p=16585)

The term banana republic describes a politically unstable country with an economy dependent upon the exportation of a limited-resource product, such as bananas. But it has come to mean any country which is corrupt and unstable. For example: Country that is under the regime of Bidet administration.

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/