Vaca Mắm sốt bớp – Một Mặt Hai lòng

"Sau bài viết ngắn của tôi gửi đi trước đây, hôm nay, tình cờ tôi tìm thấy một lời bàn của một “ Mow Tall Kưung “ người bổn xứ cờ Hoa đăng trên Newsweek về chuyện quả đất bị hâm nóng.

Thank you.

Phil Nguyen

Các bạn thân mến,

Sau bài viết ngắn của tôi gửi đi trước đây, hôm nay, tình cờ tôi tìm thấy một lời bàn của một “ Mow Tall Kưung “ người bổn xứ cờ Hoa đăng trên NewsWeek về chuyện quả đất bị hâm nóng.Các ông trời con của thầy 7 cũng như chính sư phụ của mình muốn làm ăn buôn bán xe điện và bếp điện, cho nên, phải dập cho xe xăng và bếp gas banh xác về tội đã làm khí hậu thay đổi, ô nhiễm môi trường và hâm nóng quả đất.

Hoá ra, đây là chuyện khi mấy ông chính trị gia Dân Chủ muốn mở cửa hàng tạp hóa lớn và đã dùng cái chiêu lừa bịp gian dối để cạnh tranh nhằm bán món hàng mới của mình như xe điện, bếp điện….( bao giờ mới tới người điện! Nhật đã có rồi, khỏi lấy vợ)

Trong thế giới tự do thương mại của tư bản, cạnh tranh là yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Tử cạnh tranh, mới sinh ra tìm tòi, cải tiến và phát minh để buôn bán kiếm tiền.

Khi một chính trị gia trở thành một ông nhà buôn hay nhà kinh tế nghĩa là một mặt nhưng hai lòng để buôn bán kiếm tiền thì cái diện mạo cũ sẽ dùng kinh nghiệm trong chính trị để lươn lẹo, lừa dối và bá đạo của mình, mở đường mà khỏi cần tìm tòi, cải tiến và phát minh gì cả bởi cái mặt mẹt mới này coi đẹp trai hơn cái mặt mo cũ nhưng không biết làm ra tiền.

Con đường tắt đó thường lợi dụng khoa học của lý luận hơn là khoa học tự nhiên để bao che ẩn ý của mình. Hơn thế nửa, khi nó còn đi kèm với quyền lực và phù phép, cái hình ảnh này giống như là định nghĩa của một hình thức kinh tế mà Wikipedia ghi chú như sau:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra cho mô hình kinh tế hiện tại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nó được mô tả là một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo và có trách nhiệm định hướng nền kinh tế, với mục tiêu dài hạn là xây dựng chủ nghĩa xã hội.[1]

Hoá ra, đó là một cách giải nghĩa về hành động của chủ nghĩa Cộng Sản: " cứu cánh biện minh cho phương tiện ".
Dùng kinh tế thị trường để tiến tới xã hội chủ nghĩa cuối cùng theo cách quản lý của cộng sản.

Các ông cao bồi phía Tây một mặt hai lòng này đã tìm ra được chân lý mà trong chốn võ lâm gọi là Cửu Âm Chân Kinh, nhưng không phải là vô tình mà chính là nhờ sự gợi ý của các ông mắm tôm phía Đông cũng cùng thuộc loại một mặt hai lòng thường phát ngôn hùng dũng cả gần 4,50 chục năm qua, phát ngôn mà chẳng hiểu mình nói cái gì và trong tự điển của thế giới cũng không tìm được một định nghĩa nào về cái loại kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cả.

Cho nên, ông mắm tôm đã độc quyền rao giảng về một thế giới mà con người trên quả đất, không có ai biết được nó như thế nào? tròn hay méo, to hay nhỏ, xanh hay đỏ, đẹp hay xấu, ở phía đông hay tây….

Cái cẩm nang huyền bí độc đia đó ai muốn hiểu sao thì hiểu, chẳng có thầy giáo nào chấm điểm và cho đậu hay rớt, biết đúng hay sai?

Nào, hãy đọc cái lời mào đầu này xem giữa hai ông cao bồi và ông mắm tôm, ông nào có thể nắm được chức chưởng môn để được trao Cửu Âm Chân Kinh?

Quan niệm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ thể trong nền kinh tế; phân phối và giải quyết các vấn đề xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là những khẳng định có giá trị và ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn cho phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chân lý là ở người tuyên bố.

Nó giống như cuốn phim Star Wars, chiến tranh giữa các hành tinh mà trong đó, hành tinh này ở đâu, người như thế nào, ai làm chủ? nói ngôn ngữ gì? phi thuyền chạy bằng xăng, dầu hôi, bình điện, dương điện hay nhân điện? súng thuộc loại 105,130,175 ly bắn bằng thuốc gì và bao xa? thở bằng Oxygen hay CO2?

Chỉ có ông George Lucas, người tuyên bố mới biết thôi. Còn ai muốn hiểu ra làm sao hay thắc mắc gì, cứ đi xem phim thì sẽ biết.
Đừng hỏi vô ích.

Bắt chước ông George Lucas, một ông mắm tôm Darth Vader trước đó cả 50 năm, cầm bản đồ trên tay để đi tìm bí kíp mà đến nay vẫn còn đi lạc đường không biết mình đi đâu?
Còn ông cao bồi Han Solo đi sau nửa thế kỷ nhưng nhờ cưỡi ngựa đi nhanh hơn, cho nên, không cần bản đồ mà đã đi và đã tới không phải mục tiêu mà lại gặp được ông mắm tôm đang lang thang ở trên con đường lạc lối và sương mù.

Điều đó có nghĩa là ông cao bồi đã đi lạc đường nhưng lạc vào cùng con đường sương mù của ông mắm tôm. Cho nên, ông cao bồi đã gặp ông mắm tôm.

Darth Vader gặp Han Solo.
Ông Darth Vader hỏi ông Han Solo:
– ủa! sau mi đi mô mà tới đây?
Han Solo nhăn nhó:
– tau nghe mi nói định hướng xã hội chủ nghĩa nên tau theo hướng của mi mà đi tới đây.

Tưởng đâu hai ông sẽ ôm nhau và hôn nhau thắm thiết nhưng không ngờ đùng đùng, không biết vì lý do gì đã rút kiếm chạy bằng pin ra đánh nhau chí chóe ở ngoài vũ trụ, chẳng dính dáng gì đến kinh tế thị trường ở quả địa cầu.

Cho nên, nền kinh tế thị trường của quả đất có định hướng hay không định hướng xã hội chủ nghĩa ? hai ông mắm tôm Darth Vader và cao bồi Han Solo không ke.
Sự thực là như vậy.

Cuối cùng, câu hỏi ở trên là ông nào sẽ có thể nắm chức chưởng môn để nhận Cửu Âm Chân Kinh?

Ông George Lucas tuyên bố:
– " mắm sốt bớp", đừng hỏi vớ vẩn.
Cửu hay thập, âm hay dương, chân hay không có chân, kinh hay không có kinh, là do Ngộ quyết định.

Inline image

NNP