NT Lê Khắc Hồng, khoá 7 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, từ trần..

BMH ///

Washington, D.C

Thông Báo / Tin Buồn

Thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Tôi được HT Trần Thanh Huyện (K.19 VB) gọi hỏi, về NT Lê Khắc Hồng, khoá 7 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,

được biết đã từ trần, nhưng không liên lạc được, không có tin tức gì thêm.

May mắn, tôi liên lạc được với HT Lại Đình Đán (K.18 VB), và được HT Đán cho biết như sau:

” NT Lê Khắc Hồng, đã mất vào hôm Thứ Năm, 5 tháng Tư, 2023.tại Virginia.

Linh cữu của NT sẽ được hai người con gái, mang về an táng gần nơi hai Cô đang cư ngụ: Arizona.

Không có thông báo, hay Cáo Phó, không có thêm tin tức..”

Xin được thông báo đến Quý Vị, Quý NT và CH..

Đặc biệt Quý NT và CH của đại gia đình Võ Bị để tường và tùy nghi..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C