“No B.S News” Thứ sáu / Thứ bẩy

ACE Thân quý,

Thành thật xin lỗi vì quá bận việc nên hôm nay mới gửi đến quý ACE chương trình ngày Thứ sáu 14/4/23. Tựa đề: "Lật thuyền"

https://www.youtube.com/watch?v=9c3nPt_ija8

Nhân tiện, cũng xin phép gửi đến ACE một bài về Việt Nam thu cho Facebook của Sean Le, ngày Thứ bẩy 15/4/23, tựa đề: "CNXH Thiên đường hay Địa ngục"

https://www.youtube.com/watch?v=oAhyTTZG65o

Thân chúc an lành,

tuấn