Cuộc diệt chủng người Mỹ của cộng sản Tàu & tìm cách truất ngôi đồng USD để lũng đoạn thị trường

Trung Quốc tìm cách truất ngôi đồng USD để lũng đoạn thị trường năng lượng thế giới

Trung Quốc tìm cách truất ngôi đồng USD để lũng đoạn thị trường năng lượ…

Kevin Stocklin

Một kế hoạch lâu dài của Trung Quốc và Nga nhằm thay thế đồng USD như một đồng tiền dự trữ của thế giới đã đạt đ…

CHỌN LỌC 11 GIỜ TRƯỚC

Cuộc diệt chủng người Mỹ của Trung Quốc cộng sản

Cuộc diệt chủng người Mỹ của Trung Quốc cộng sản

Anders Corr

Ngày càng có nhiều các cáo buộc và một số bằng chứng cho thấy rằng Bắc Kinh không chỉ sát hại người Mỹ bằng fent…

MỚI 8 PHÚT TRƯỚC

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/