Thư Mời tham dự Quốc Hận và biểu tình trước sứ quán VC tại DC

Kính mời Quý Đồng Hương tham dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 48 và biểu tình trước sứ quán Việt Cộng tại Washington DC trong ngày 30 tháng tư năm 2023 do Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn & Maryland & Virginia tổ chức.