Hình Ảnh về Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH Tổ Chức Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập và Tưởng Niệm Ha i Vị Tướng

Kính gửi thêm những hình ảnh về Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH Tổ Chức Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập và Tưởng Niệm Hai Vị Tướng vào ngày Thứ Sáu 14-4-2023 tại nhà hàng Paracel Seafood, Thành Phố Westminster, nam California.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/