Thi Tập Nửa Đời Thương Đau I Thi sĩ Hoàng Vũ Bão tặng nhà văn Điệp Mỹ Linh

Kính mời quý cô chú bác anh chị em thưởng thức thi tập Nửa Đời Thương Đau I Thi sĩ Hoàng Vũ Bão tặng nhà văn Điệp Mỹ Linh. Để có thể nhìn lại hình ảnh, tài năng, và những hoạt động nghệ thuật của chị Điệp Mỹ Linh.

Thi tập nửa đời thương đau | Thi sĩ Hoàng Vũ Bão tặng nhà văn Điệp Mỹ Linh – YouTube

Thương chúc mọi điều an lành tới quý vị và gia đình.

Blessings,

Minh Anh

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122