Tìm Thân Nhân Mất Tích ở Lai Khê Trung Úy Pháo Binh Lương Minh Hùng

Kính chuyển tin tìm thân nhân là Trung Úy Pháo Binh Lương Minh Hùng, mất tích tại Lai Khê ngày 30-4-1975. Nếu có quý vị nào hay tin xin làm ơn liên lạc với anh Lê Văn Kim (Kim Le <bluetech_vn>). Cám ơn.

PGĐ

Kính các anh trong hội ái hữu SĐ5BB QLVNCH,

Tôi có một người bạn cần hỏi tin:

“Kính xin anh vui lòng hỏi giùm tôi người anh cô cậu của tôi bị mất tích ngay ngày 30-04-75, lúc đó anh đang ở hậu cứ căn cứ Lai Khê của sư đoàn 5, anh tên là:

-Trung Úy Pháo Binh Lương Minh Hùng, sanh năm 1948.

Sau khi vc chiếm Sg, má tôi có lên căn cứ Lai Khê,hỏi thăm và tìm xác. Vc không cho vô căn cứ và nói là tất cả đã chết hết rồi”.

Các anh SĐ5BB QLVNCH có biết tin xin giúp dùm.
Cám ơn tất cả. Kim.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/