Phá Kỷ Lục Tìm Được Những Loài Cá Sống 27 ngàn bộ Sâu Dưới Mặt Biển

Những Loài Cá Sống 27 ngàn bộ (27,000 feet or 8.3 km) Sâu Dưới Mặt Biển
Các khoa học gia Úc và Nhật Bản trong những toán nghiên cứu thuộc đại học Miền Tây Úc the University of Western Australia (UWA) và Đại Học Kỹ Thuật & Khoa Học Hàng Hải the Tokyo University of Marine Science and Technology, với chiếc tầu nghiên cứu the research ship DSSV Pressure Drop ra khơi vào Tháng 8 năm 2022, sau 15 năm tìm kiếm đã thâu hình được những thước phim quý giá, phá kỷ lục, về đời sống của các loài cá sống sâu thẳm gần 9 cây số dưới mặt biển của phía bắc Thái Bình Dương và quanh những hòn đảo của Nhật. Xin quý vị click vào link và kéo xuống dưới để xem các loài cá trong video tuy chỉ dài 58 giây nhưng cho ta thấy được loài cá nào có thể sống được dưới đáy biển sâu.

World’s Deepest Fish Discovered Over 27,000 Feet Below Sea Level, See How It Looks

Scientists from Australia and Japan have broken a new record after filming and catching the world’s deepest fish at just over an astonishing 27,000 feet (8.3 kilometers) below sea level.

Teams from the University of Western Australia (UWA) and the Tokyo University of Marine Science and Technology have spent over 15 years researching deep snailfish. In August 2022, the research ship DSSV Pressure Drop set out on an expedition to the North Pacific Ocean and around Japan for a two-month exploration of deep-sea trenches, with the deepest registering approx. 30,511 feet (9,300 meters) below sea level.

https://www.theepochtimes.com/worlds-deepest-fish-discovered-over-27000-feet-below-sea-level-see-how-it-looks_5172806.html?utm_source=Goodevening&src_src=Goodevening&utm_campaign=gv-2023-04-24&src_cmp=gv-2023-04-24&utm_medium=email&est=bVvS%2FqaxNecQoyahjUh3V8%2B%2B4JqTUhC5dQr%2F%2FY4Ty8A0UNxjbs9ngWWioKYKKG1o6jiCZWh3sg%3D%3D

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/