Bác Sĩ Giang Nguyễn được trường Harvard chọn làm giám đốc dịch vụ y tế

Bác Sĩ Giang Nguyễn hiện là tổng giám đốc Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Viên tại trường University of Pennsylvania. Đến ngày 18 tháng 11 tới đây, ông sẽ giữ chức giám đốc tương tự tại trường Harvard. (Photo: Sophia Lee/The Daily Pennsylvanian)

CAMBRIDGE – Trong một thư thông báo được gởi bằng email đến tất cả các giáo sư cũng như sinh viên tại trường đại học nổi tiếng Harvard University ở Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Viện Trưởng Alan M. Garber và bà Phó Viện Trưởng Katie N. Lapp loan tin ông Giang T. Nguyễn đã được chọn làm giám đốc ban cung cấp dịch vụ y tế của trường, tức là lãnh đạo của ban Harvard University Health Services (HUHS).

Bức điện thư được gởi đi hôm thứ Năm, 5 tháng 9, 2019 cho biết Bác Sĩ Giang T. Nguyễn sẽ thay thế ông giám đốc Paul J. Barreira bắt đầu từ ngày 18 tháng 11 tới đây. Trước đây ông Barreira đã thông báo quyết định về hưu và chấm dứt vai trò giám đốc vào cuối tháng Sáu. Thế nhưng vì trường chưa tìm ra người thay thế nên ông Barreira đã tiếp tục làm giám đốc cho đến nay. Ông sẽ giữ chức này cho đến khi ông Giang bắt đầu làm việc trong tháng 11.

Trong vai trò giám đốc của ban cung cấp dịch vụ y tế, ông Giang Nguyễn sẽ điều hành nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe thể lý cũng như tâm lý của hàng chục ngàn sinh viên. Hiện nay thì ông Giang Nguyễn đang giữ chức tổng giám đốc chương trình Dịch Vụ Y Tế Sinh Viên tại trường University of Pennsylvania, cũng là một đại học cao cấp trong vùng Philadelphia.

Theo thông báo của trường Harvard, tại trường University of Pennsylvania hiện nay thì Bác Sĩ Giang Nguyễn đã chú trọng vào công tác cung cấp những dịch vụ phù hợp cho một khối sinh viên rất đa dạng, kể cả những người gốc Á Châu và thành phần sinh viên đồng tính.

Viện Trưởng Garber và Phó Viện Trưởng Lapp viết trong thư email rằng, “Trong suốt sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân, ông Giang Nguyễn luôn luôn quyết tâm thực hiện những cải tiến cần thiết để chương trình y tế được đến với tất cả mọi thành phần trong cộng đồng của ông. Ông cũng lãnh đạo và hợp tác với những tổ chức, hội đoàn để tạo sự chú trọng đến những sắc tộc thiểu số, thành phần di dân, dân số đồng tính LGBTQ, và nhất là người chuyển giới.”

VACA Main Blog

VACA Main Blog

Please enter key word or author name on the right box to Search Please click on Blue Title or Read More button t…