“Tháng tư Phản kháng”

ACE Thân quý,

Tháng tư có tội tình gì mà nhiều người Việt hận thù đến thế? Vâng 48 năm qua, nó đã đổi tên thành "Tháng tư đen" ngày mà giặc miền Bắc vào Nam chém giết anh em, đồng bào. Ngày một nửa nước đau thương bỏ nhà, bỏ cửa lao về Biển Đông, và cũng là ngày người anh em miền Bắc chúng ta tỉnh cơn mê. Xin mời ACE nghe đoản văn "Tháng tư phản kháng"

https://www.youtube.com/watch?v=EKeOZer07E4

Chúng ta không thể im lặng mãi!

tuấn