Đừng bị trúng kế||Thời Gian Bầu Cử Nên Làm Gì ?

Làm bổn phạn công dân bỏ phiếu và ủng hộ phòng ngừa gian lận trong bầu cử.
Mời nhấn vào link để xem:

https://youtu.be/IdYqVmfCa-o

PHL