Dđ TuoiHac -> Hôm nay Mùng 10 tháng 3 Qúi Mão – Kính mời quí Thân Hữu đọc: Quốc Tổ Hùng Vương // TQB

Quốc Tổ Hùng Vương Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Mộ Tổ Hùng Vương – Phủ Lâm Thao

Quốc Tổ Hùng Vương

Dù ai lưu lạc đường xa,

Nhớ ngày Giỗ Tổ, tháng Ba, mùng Mười

Tổ Hùng Vương, mười tám đời,

Trường tồn thiên địa, rạng ngời trăng sao.

Đền Hùng ở phủ Lâm Thao,

Trên sườn Nghĩa Lĩnh, non cao chập chùng,

Giữa sông Lô và sông Hồng,

Giang sơn cẩm tú, một vùng địa linh.

Inline image

Giống nòi Quốc Tổ khai sinh,

Công ơn lập quốc, định hình núi sông.

Chim có Tổ, người có Tông,

Việt Nam nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên.

Toàn dân ở khắp mọi miền,

Một lòng thờ kính Tổ Tiên muôn đời.

Dù ai đi ngược về xuôi (ca dao),

Nhớ ngày giỗ Tổ, mùng Mười, tháng Ba./.

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30