Kính mời quý vị đến tham dự buổi Hội Thảo và Giới Thiệu sách Lịch Sử VNCH

Kính gởi quý đồng hương,

Kính mời quý vị nhín chút thời gian đến tham dự buổi Hội Thảo và Giới Thiệu sách Lịch Sử VNCH.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho BTC.

Trân trọng

Phong Thu

From: For The Love of VietNam <giodahuong>
Sent: Friday, April 28, 2023 at 03:21:45 PM EDT

Subject: Chúc Mừng này sẽ được đăng trên 1/2 trang báo của Đời Nay báo giấy và trang mạng doinayonline.com cho tuần tới.

Nhờ chị Phong Thu giúp phổ biến dùm qua email.
Cám ơn chị,

Dạ Hương