Nhà lập pháp EU: Các thành phố 15 phút sẽ là ‘sự bần cùng hóa và nô dịch hoàn toàn t ất cả mọi người’

Nghị viên EU Christine Anderson nói về mô hình nhà ở mới đang được thúc đẩy ở châu u

Tác giả Naveen Athrappully

Bà Christine Anderson, một thành viên của Nghị viện Âu Châu, tin rằng việc hộ chiếu COVID và mã QR trở nên phổ biến trong đại dịch chỉ là những bước chạy thử nghiệm để khai triển “các thành phố 15 phút” nhằm thắt chặt sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân.

Một thành phố 15 phút là một khu dân cư nơi cư dân có thể tiếp cận mọi thứ họ cần, như một cửa hàng bách hóa, bác sĩ, v.v. trong vòng 15 phút đi bộ. Theo bà Anderson, những thành phố như vậy là khởi đầu cho sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ đối với người dân. Chính phủ có thể kiểm soát bằng cách quyết định “quý vị không còn được phép rời khỏi khu vực trong bán kính đi bộ 15 phút của mình nữa. Họ không cần phải rào khu vực đó lại hay làm bất cứ điều gì. Việc này sẽ được thực hiện thông qua ID kỹ thuật số,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “American Thought Leaders” (Các Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ) của người chủ trì Jan Jekielek được phát hình hôm 25/04.

“Nếu bây giờ quý vị thích một cửa hàng khác và cửa hàng đó không ở trong khu phố của quý vị, thì hãy đoán xem? Quý vị sẽ không đến cửa hàng đó nữa. Như tôi đã nói, sự kiểm soát hoàn toàn là những gì chúng ta đang nói đến.”

Ở châu Âu, luật pháp đang được thúc đẩy để thành lập các thành phố 15 phút. Theo bà Anderson, Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số, hộ chiếu COVID được giới thiệu trong đại dịch, chỉ là một đợt chạy thử nghiệm được thiết kế để người dân quen với việc tạo một mã QR và các yêu cầu liên quan.

Bà Anderson nói: “Bây giờ, họ đang tấn công chúng ta bằng những thành phố 15 phút này. Đừng nhầm lẫn, đó không phải là về sự thuận tiện của quý vị. Không phải là họ muốn quý vị có thể đến tất cả những nơi mà quý vị cần đến một cách nhanh chóng. Đó cũng không phải là về việc cứu lấy hành tinh này.”

“Với các thành phố 15 phút, họ sẽ phải có những thành phố đó trước khi có thể nhốt quý vị lại, và đó là những gì chúng ta đang nói đến ở đây.”

Xin mời xem tiếp tại "link" dưới đây:

https://www.epochtimesviet.com/nha-lap-phap-eu-cac-thanh-pho-15-phut-se-la-su-ban-cung-hoa-va-no-dich-hoan-toan-tat-ca-moi-nguoi_377821.html