Cố Trung Tá Lý Thanh Tâm – Nguyên Chánh Văn Phòng Đại tướng Cao Văn Viên…

Tin Buồn
Chúng tôi nhận tin buồn trễ:

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH được tường,
cùng thuận tiện, thăm viếng, phân ưu và tiễn đưa Cố Trung Tá Lý Thanh Tâm
đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trân trọng..

Cố Trung Tá Lý Thanh Tâm
Pháp Danh: Minh Tánh

Nguyên Chánh Văn Phòng
Đại tướng Cao Văn Viên
Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đã từ trần tại Spring Field, Virginia, vào ngày 23/04/2023.

Hưởng Thọ 87 Tuổi.

Linh cữu hiện được quàn tại:

National Funeral Home and Memorial Park
7482 Lee Hwy
Falls Church, VA 22042

Chương trình Tang Lễ:

** Ngày Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023: Thăm viếng từ 5:00 P.M đến 8:00 P.M

** Ngày Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023: Thăm viếng từ 10:00 A.M .
Tụng niệm theo nghi thức Phật Giáo – An táng vào lúc 1:30 P.M

** Bà Quả phụ Lý Thanh Tâm, nhũ danh Phạm Thị Thanh Tân.

** Con trai: Raymond Lý, vợ và hai con.

BMH ///

Washington, D.C